zaloguj się / zarejestruj się
Kredytolog.plDodaj zlecenie
Wybierz ofertę
Poleć nas
Dodaj zlecenie
 

« powrót do aktualności


Bezprawne zapisy w umowach o ubezpieczenie samochodu

17.01.2012

Wystarczy chwila nieuwagi przy podpisywaniu umowy, by narazić się na kłopoty z uzyskaniem należnego odszkodowania pisze wp.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymienia najczęstsze przykłady niedozwolonych praktyk.

Wybierając ubezpieczyciela właściciele samochodów zazwyczaj kierują się ceną. Niewielu uważnie studiuje umowę, którą zamierza podpisać. Tymczasem niektóre firmy stosują zapisy, które nie są zgodne z prawem. W wypadku szkody mały druczek okazuje się mieć kluczową wagę i mamy kłopot z odzyskaniem pieniędzy, które nam się należą. Jak podaje UOKiK, zdarza się, że na umowach o ubezpieczenie samochodu znajduje się zapis, zgodnie z którym ubezpieczyciel co prawda zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania, ale przyznaje sobie możliwość wypłaty kosztów naprawy auta według cen netto. Zgodnie z prawem poszkodowanemu należy się zwrot całości kosztów naprawy, łącznie ze stawką VAT.

Na umowach o ubezpieczenie samochodu stosowanych przez niektórych ubezpieczycieli można również znaleźć zapis dotyczący odmowy wypłaty składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zdarza się też, że w umowach ubezpieczyciel określa, że automatycznie nie odpowiada za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczającym lub niedbalstwo osoby, której właściciel powierzył samochód. Takie zapisy również są bezprawne, wskazuje UOKiK.

Urząd wskazuje również na inne szczegóły, o które warto zadbać zawierając umowę. W dokumencie tym powinien znaleźć się katalog zdarzeń rodzących odpowiedzialność ubezpieczeniową. Zdarza się jednak, że umowa ma formę jednostronicowego dokumentu odnoszącego się do innych postanowień ubezpieczyciela. Najlepiej zapoznać się również z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określonymi przez firmę, regulaminami i cennikami. Najpóźniej w momencie podpisania umowy ubezpieczający ma prawo wglądu do wszystkich tych dokumentów. Warto również zwrócić uwagę na zasady opłacania składek. Jest to szczególnie ważne, gdy ubezpieczenie decydujemy się opłacić w ratach. Niektórzy ubezpieczyciele w umowach określali, że nieterminowe wpłacenie składki powoduje odmowę wypłacenia odszkodowania.

Niektóre z wymienionych wyżej praktyk stosowały firmy ubezpieczeniowe Warta oraz Vienna Insurance Group. Ubezpieczyciele ci zostali przez UOKiK obłożeni karami w łącznej wysokości przekraczającej 4,6 mln zł.

Jeśli chcemy sprawdzić, czy umowa ubezpieczenia nie zawiera zapisów niezgodnych z prawem, możemy zwrócić się do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów. Taka porada udzielana jest bezpłatnie. Do rzecznika konsumenta można się również zwrócić o reprezentowanie interesu ubezpieczającego w razie sprawy sądowej z ubezpieczycielem. Jeśli jesteśmy przekonani, że nasza umowa ubezpieczeniowa zawiera niedozwolone klauzule umowne i w związku z tym jest interpretowana na naszą niekorzyść, możemy też prosić o pomoc Rzecznika Ubezpieczonych.

Źródło: UOKiK / wp.pl

 
INFORMACJE DLA ZLECENIODAWCY


Informacje dla zleceniodawcy Czy konieczna jest rejestracja w serwisie?
Czy pobierana jest jakaś prowizja?
Czy moje dane będą widoczne w serwisie?
Jak długo czeka się na oferty?

Zlecenia finansowe bez opłat i rejestracjiOpinie o kredytolog.pl
grafika: gate8, programowanie: evasoft